ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
15 ส.ค. 2566

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก ได้แก่ นายณพล ชยานนท์ภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองตาก นางสาวสุพจนีย พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร นายศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย นางสาวอนรรณพร จันทร์รวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม นางสาวกัญญารัตน์ ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ และ นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค  โทรคมนาคมจังหวัดตาก โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 
 
ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการใช้ไอซีที เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...