ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตาก
17 ส.ค. 2566

จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตาก และพิจารณาเปิด-ปิด ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุม ได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนของสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดตาก ซึ่งยังคงมีการสู้รบในฝั่งเมียนมาลึกเข้าไปในฝั่งเมียนมา ประมาณ 5 – 10 กิโลเมตร โดยเบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย , ส่วนสถานการณ์การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งมีทั้งคนเมียนมาและคนสัญชาติจีน นอกจากนี้ ยังมีรายงานจำนวนช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ที่ได้รับการผ่อนผันในพื้นที่จังหวัดตาก โดยด่านศุลกากรแม่สอด แจ้งว่า มีการนำเข้าสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าผ่านช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายกเลิกช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในพื้นที่อำเภอพบพระ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา , ช่องทางบ้านหมื่นฤาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลพบพระ และช่องทางบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ เนื่องจากทั้ง 3 ช่องทาง เป็นช่องทางธรรมชาติที่ไม่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า มีเฉพาะการซื้อขายสินค้าเล็กน้อยระหว่างชาวบ้านสองฝั่งตามวิถีชาวบ้านเท่านั้น 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้เปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าในพื้นที่อำเภอพบพระ อีก 3 ช่องทาง เพื่อส่งเสริมการค้าขายชายแดนในพื้นที่ ประกอบด้วย ช่องทางบริเวณริมแม่น้ำเมย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแคบ , ช่องทางบริเวณริมลำห้วยวาเล่ย์บ้านมอเกอไทย เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ และช่องทางบริเวณริมแม่น้ำเมย บ้านหมื่นฤาชัย เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลพบพระ 

รวมทั้ง ได้ร่วมกันพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลช่องทาง/ท่าข้าม คอกวัววังตะเคียน (ยี่ปู) เลขที่ 337 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด , พิจารณาเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางบริเวณบ้านห้วยปางยาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน และช่องทางบริเวณห้วยหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน 

ขณะเดียวกัน ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ เช่น ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา การขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งผู้ประกอบการต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นก่อน จึงจะดำเนินการได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำ ให้ขนส่งนำเข้า-ส่งออก ได้เฉพาะสินค้าที่ขออนุมัติเท่านั้น ห้ามขนส่งสินค้าที่เป็นของต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ยื่นขออนุญาตเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ และให้แต่ละช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ได้มีการบันทึกกล้อง CCTV ที่สามารถบันทึกได้ 30 วัน รวมทั้งให้มีการสำรวจเรือ โป๊ะ แพ เพื่อขึ้นทะเบียน ด้วย

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...