ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก
17 ส.ค. 2566

สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก ระหว่างสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กับ เขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่บริเวณหน้าอาคารรวมน้ำใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก ระหว่างสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กับ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวรายงาน และนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ ในการนี้ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ขยายบริการเชิงรุกด้วยนวัตกรรมรถ Mobile STROKE Unit เป็นหน่วยรักษาผู้ป่วยอัมพาตเคลื่อนที่ ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตสุขภาพที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง การพัฒนาระบบ Digital Transformation หรือที่เรียกว่า DMS Telemedicine ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้ป่วยสามารถใช้บริการนัดหมายเพื่อปรึกษาการแพทย์ทางไกล เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย และการรักษามาตรฐานทางวิชาชีพ ภายใต้การขับเคลื่อน การดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยจะมีการเปิดให้บริการเชิงรุก จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...