ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมระบบราง
17 ส.ค. 2566

    สระบุรี ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  วันที่ 17 ส.ค. 66 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมระบบราง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

      ที่บริเวณบ้านหินลับ ม.5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ) ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ สถานีรถไฟหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สะบุรี รับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ จากนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จากนั้นขึ้นบนขบวนรถไฟเพื่อนั่งเข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์

      จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางจากพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ ไปยังอุโมงค์มวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ก่อนเดินทางกลับ

      สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์รถไฟผาเสด็จ ช่วงมาบกะเบา - หินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยสัญญาที่ 3 เป็นงานอุโมงค์รถไฟ จำนวน 3 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาบกะเบา สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ จ.สระบุรี มีลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ ทางเดี่ยว มีความยาวประมาณ 5.85 กิโลเมตร ถือเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นการออกแบบที่มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 98.13 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566 (นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์ที่ 1) ส่วนอุโมงค์ที่ 2 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีหินลับ และสถานีมวกเหล็ก จ.สระบุรี และอุโมงค์ที่ 3 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีคลองขนานจิตร อ.ปากช่อง และสถานีคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

      ด้านโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างอุโมงค์ จำนวน 2 อุโมงค์ (งานโยธาสัญญาที่ 3 - 2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน) ได้แก่ (1) อุโมงค์มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟผาเสด็จ และสถานีรถไฟหินลับ มีลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ ความยาว 3.465 กม. สถานะปัจจุบัน มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 1.37 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.6 (นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานอุโมงค์มวกเหล็ก)  และ (2) อุโมงค์คลองไผ่ จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟจันทึก และสถานีรถไฟคลองไผ่ มีลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ ความยาว 4.10 กม. มีความคืบหน้างานก่อสร้าง อยู่ที่ 1.27 กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 31.12

  สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงานสระบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...