ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.สร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ คาดแล้วเสร็จในปี 2567
22 ส.ค. 2566


กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ คาดแล้วเสร็จในปี 2567เพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่งสินค้าและการเดินทาง รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 43% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ใช้งบประมาณ 157.85 ล้านบาท ขณะนี้บางช่วงได้ดำเนินการปูผิวจราจร งานทางเท้า เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และบางช่วงอยู่ในขั้นตอนการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า งานถมขยายคันทาง งานรื้อผิวถนนเดิม งานก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองชวดลากข้าวและคลองสิงห์โต คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญ ศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางอากาศ ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนการก่อสร้างขยายถนนสายกิ่งแก้ว - คลองสิงห์โต เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการให้สมบูรณ์ สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กับเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ทล.3256 หรือถนนกิ่งแก้ว กับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก) และเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้านำเข้า - ส่งออกสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. ที่ 0+000 เชื่อมจาก ทล.3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ประมาณ กม. ที่ 17+090 ด้านซ้ายไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนคอนกรีตเดิม (สป.4008 หรือ ซอยกิ่งแก้ว 25/1) ตัดผ่านคลองชวดลากข้าวและคลองสิงห์โต จุดสิ้นสุดบริเวณ กม. ที่ 1+925 บรรจบกับถนนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก รวมระยะทาง 1.925 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.25 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 3 เมตร ตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+100 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และช่วง กม. ที่ 0+100 - 1+925 เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง ติดตั้งระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดสายทาง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...