ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ไทยกัมพูชา ร่วมปลูกป่าอาเซียน"
25 ส.ค. 2566

ไทยกัมพูชา ร่วมปลูกป่าอาเซียน"   วัน ที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ  พลโท เซง เทีย ริน รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม ปลูกป่าอาเซียน ประจำปี 2566 บริเวณพื้นที่สาธารณะส่วนกลาง บ้านเขาช่องแคบ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพน้อยที่ 1 พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19  นายซ็อก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พลโท เป็จ วรรณา รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมากกว่า 700 ราย เข้าร่วมในพิธีฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

" กองทัพบก กำหนดให้กองกำลังป้องกันชายแดนดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา ประจำปี 2566 กองกำลังบูรพาจึงประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม   เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์  ลดปัญหาภาวะโลกร้อนตามแนวชายแดน  เป็นการเชื่อมโยงผืนป่าของทั้งประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นผืนป่าเดียวกัน ส่งผลดีกับระบบนิเวศ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ทำให้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ผืนป่า ตามแนวชายแดน    ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน  ซึ่งพื้นที่สาธารณะส่วนกลางบ้านเขาช่องแคบ  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  และมีผืนป่าติดต่อกับฝั่งประเทศกัมพูชา  ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นอกจากการปลูกป่าร่วมกันแล้ว  ยังได้มีการมอบพันธุ์ กล้าไม้ให้แก่ผู้แทน ทั้งฝ่ายไทย และกัมพูชา เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่ของแต่ละประเทศ  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาดิน, โรงเรียนทับทิมสยาม 05, โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม, โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก, โรงเรียนคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 1 รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5  พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ความเป็นมาของกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน และร่วมกับประชาชนที่มาร่วมพิธี ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 1,000 ต้น  ก่อนเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมชมนิทรรศการ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 พร้อมกันนี้ ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...