ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการ “ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One)”
25 ส.ค. 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางสาวกชมน ทิพยรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย  คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One)” มี นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อดูแล แก้ไข ฟื้นฟู ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนในเขตอำนาจศาลเยาวชนภาค 7 ซึ่งภายในงานครั้งนี้ ได้นำวงดนตรีลาบานูน มาแสดงให้ความบันเทิงและปลุกขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชน เชื่อมั่น กล้าคิด หมั่นฝึกฝน อดทน สู่เส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝัน ซึ่งเด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรีและได้รับสาระความบันเทิง ที่จะนำไปปรับใช้แก้ไข ฟื้นฟู ชีวิตไปในแนวทางที่ตนมุ่งประสงค์ตรงความถนัด อันเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...