ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น
29 ส.ค. 2566

นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ชุดที่ 5 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัด ผู้แทนปกครองจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อมอบนโบายและร่วมออกตรวจสถานประกอบการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...