ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นายก อบจ. โคราช เปิดโครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 3 อ.
02 ก.ย. 2566

        นครราชสีมา/// เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ก.ย.66 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 3 อ.อาหารดี อารมณ์ดีและออกกำลังกายดี กิจกรรมที่2มหกรรมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย นายนิกร โสมกลาง ส.ส.นครราชสีมา เขต 8 นายพงษ์พันธ์ พันธ์ศรีนคร นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ. อ.พิมาย 2เขต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.พิมาย สำนักงานสาธารณสุข อ.พิมาย โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนพิมายวิทยา ชมรมผู้สูงอายุแต่ละตำบลทั้งหมด12ตำบลของอำเภอพิมาย  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แกนนำสุขภาพ อสม. อำเภอพิมาย จำนวนกว่า500คน

     นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าว โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยหลัก3อ. อาหารดี อารมณ์ดีและออกกำลังกาย ตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โคราชโฉมใหม่ หัวใจประชาชน สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญารองรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กองสาธารณสุข ร่วมกับ ส.อบจ.นม.เขต1เขต2 หลังจากเปิดโครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัย ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกมารำวง โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.ออกมาร่วมรำวงกันอย่างสนุกสนานเต็มไปทั้วบริเวณและแข่งขันกีฬามหาสนุก แข่งขันกองเชีนร์

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...