ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯชลบุรี นำท้องถิ่นพัฒนาเมืองสะอาด
05 ก.ย. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำท้องถิ่นพัฒนาเมืองสะอาด ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาด เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
       
วันนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาดเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนสุขุมวิทลานหน้าบริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
      
ตามที่จังหวัดชลบุรี โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะ ป้ายโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวา สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียร้อย สะอาด ปลอดภัย ในบริเวณถนนสุขุมวิทสองข้างทาง
       
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ และทำงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเส้นทางถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลัก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการเก็บสายไฟฟ้า สายสื่อสาร การเก็บป้ายโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่บดบังทัศนวิสัยบริเวณข้างทางทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...