ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ ธรรมาภิบาลลงพท.ติดตามโครงการเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
08 ก.ย. 2566
    อำเภอสหัสขันธ์ 
เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน SustainableVillage น้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชูภูมิปัญญาแปรรูปปลาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ
     วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่4 ตำบลนิคม  อำเภอสหัขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายนพดล  รอยพวง  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในโรงเรือน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย เป็นงบประมาณในการสนับสนุนจำนวน 115,000 บาท โดยมีนายสมบูรณ์ นาสาทร ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะ นายวิญญู ขันผง  นายกเทศมนตรีตำบลนิคม  นางกรวิภา  แก้วยิ่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนิคม  นายพิเชษฐ์  ปรีจิตต์  กำนันตำบลนิคม  พร้อมด้วยตัวทางจากส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ เป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ 2 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน 
     โดยในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในโรงเรือน  เป็นการขับเคลื่อนพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักและแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในระดับหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยตลอดกิจกรรม 
      ทั้งนี้ มีนายสมบูรณ์  นาสาทร พร้อมคณะ
ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าสังเกตการณ์ระหว่างการดำเนินการโครงการอย่างใกล้ชิด  รวมถึงให้ข้อแนะนำในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน
     นายนพดล  ร้อยพวง  ปลัดอำเภอ  กล่าวว่า  พื้นที่บ้านศรีสมบูรณ์  และบ้านคำแคน  ตำบลนิคม  ติดกับเขื่อนลำปาว  อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงท้องถิ่น  มีการออกจับปลาเพื่อจำหน่ายตลอดทั้งปี  แต่จะประสบปัญหาในช่วงปลาราคาตกต่ำ จะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  ทำให้รายไม่มีความยั่งยืน  โดยคณะทำงานของอำเภอสหัสขันธ์  ที่ประกอบด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้วิเคราะห์ตามศักยภาพของชุมชน  เห็นว่าการส่งเสริมาชีพที่ยั่งยืนควรใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้  โดยการพัฒนาและต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มีอยู่  ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ดร.จันรกรินทร์  ตรีอินทอง มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรการแปรรูปปลาซิวแก้ว และปลาสร้อย จากเขื่อนลำปาว เป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ำพริก และปลาแห้ง  พร้อมกับการสร้างโรงเรือนเพื่อตากปลาในราคาต้นทุนต่ำ และสามารถทำได้เอง ซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจและมีความพร้อมที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ในนามชุมชนออกจำหน่าย  โดยมีทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อำเภอสหัสขันธ์ เป็นคนกลางส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย
 
  สมบูรณ์ นาสาทร
ข่าวกาฬสินธุ์ รายงาน
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...