ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ชื่นมื่นล้นฟาร์มโคนม ประชาชน พร้อมข้าราชการ แห่แสดงความยินดี หมอหนุ่ย รัฐมนตรีช่วยคมนาคม คนใหม่
10 ก.ย. 2566

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดบ้านพักภายในฟาร์มโคนม บ้านพุประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ชาวกาญจนบุรี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคเพื่อไทย (พท.)ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก

         โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณทุกคนผ่าจเฟสบุ๊ก ส่วนตัวว่า “ผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ได้รับจากพี่น้องข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชน ในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ผมได้เป็นตัวแทนของพี่น้องเมืองกาญจน์ ไปทำงานรับใช้คนไทยทั้งประเทศ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

           ทุก ๆ ปัญหา ข้อเสนอ และโครงการดี ๆ ที่ได้รับฟังมาในวันนี้ ผมจะไปศึกษา และผลักดันเป็นนโยบาย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ครับ”

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติโดยย่อของ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปัจจุบัน อายุ 56 ปี  เป็นชาว ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสัตว์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมือง การปกครอง 

           ผ่านการอบรมหลักสูตวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.10 ) หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.11 ) กฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 8 ) หลักสูตรพัฒนาการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.รุ่น 3) รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาบัณฑิต มสธ.หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) รุ่นที่ 3 กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

 

          สถานะทางการเมือง เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา เมื่อปี พ.ศ.2548 อดีตดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตอนสมัยนายนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อีก 2 ปี ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.เขต 3 พรรคเพื่อไทยเมื่อปี พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี 2563 ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30  ส.ค.2566 เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ใน ครม.เศรษฐา 1 โดย กกต.กาญจนบุรี และ กกต.ท้องถิ่น อบจ.กาญจนบุรี ได้กำหนดให้วันที่ 11-15 ก.ย.66 เป็นวันรับสมัครนายก อบจ.และวันที่ 22 ต.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด