ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ย้อนกลับ
ศูนย์วิจัยฯไทย-จีนจัดงาน"หนึ่งทศวรรษของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"
11 ก.ย. 2566

       

              นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ  นายหาน จื้อเฉียง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย   พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน  นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน  นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia  และนักวิชาการจากญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  กัมพูชา  สปป.ลาว  อินโดนีเซีย ฯล เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “หนึ่งทศวรรษของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมสร้างโชคชะตาร่วมกันเอเชีย-แปซิฟิก” จัดโดย ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566  ณ  อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...