ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี
12 ก.ย. 2566
วันนี้ (12 กันยายน 2566) นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม และการฝึกอาชีพ จนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ MEA ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
 


 
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...