ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
พ่อเมืองกาญจน์ พร้อมส่ง จนท.ดูแลความปลอดภัย 8 จนท.อบต.แก่งเสี้ยน หลัง สส.กาย นำเข้าพบ ปมพยานบ่อขยะเชิงเขาทอง
15 ก.ย. 2566
จากกรณี น.ส.ชิดขวัญ ศรีอุบล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.เเก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมเพื่อนข้าราชการ 8 รายเข้าพบนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ หรือ สส.กาย สส.กทม. รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.)ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเนื่องจากถูกนายก อบต.แก่งเสี้ยน ผู้บังคับบัญชาข่มขู่เนื่องจากนายก อบต.แก่งเสี้ยนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ่อขยะเชิงเขาทอง โดยข้าราชการทั้ง 8 รายเป็นพยานในการสอบสวนข้อเท็จจริง จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย
 
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ 14 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมมณีกาญจน์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ หรือ สส.กาย สส.กทม. รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.)พร้อมคณะ นำข้าราชการหญิงองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 8 ราย เข้าพบร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีคำสั่งส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับ 8 เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเสี้ยน
 
 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับข้าราชการทั้ง 8 ราย โดยจะประสานไปยัง พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ให้ดำเนินการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้นำประกาศอำเภอเมืองกาญจนบุรี เรื่องคำวินิจฉัยให้นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ไปติดประเอาไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งหนังสือดังกล่าวลงนามโดยนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ 14 ก.ย.66
 
เนื้อหาระบุว่า ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กจ.0023.4/357 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ของนายจักกฤช มหากิจวรกุล สิ้นสุดลง กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียน จึงแจ้งให้นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี วินิจฉัยความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ของนายจักกฤช มหากิจวรกุล สิ้นสุดลง ตามมาตรา 64 (4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง ตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือไม่
 
 
จากข้อเท็จจริงปรากฎหลักฐานชัดเจนตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางว่านายจักกฤชมหากิจวรกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้นายหรือสิบเอกจักกฤช เทพแซน หรือ มหากิจวรกุล เป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 61 คดีหมายเลขดำ ล 1835/2565 คดีหมายเลขแดง ล 5316/2565 จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ประกอบกับมาตรา 58/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้เปิดโอกาสให้ นายจักกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอให้นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ กจ 0118/31 ลงวันที่ 12 กันยายน เรื่อง ขอให้ชี้แจง โต้แย้ง และแสดงหลักฐาน กรณีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ กจ 0118/29 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 เรื่อง ขอให้ชี้แจง โต้แย้ง และแสดงหลักฐาน กรณีมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
 
จากเหตุผลดังกล่าวนายจักกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 64 (4) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันเพราะความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนของนายจักกฤช มหากิจวรกุล ต้องสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตั้งแต่วันที่นายจักกฤช มหากิจวรกุล เป็นบุคคลล้มละลายคือวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 
 
นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี อาศัยความตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วินิจฉัยให้นายจักกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พันจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตามมาตรา 64 (4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง การกระทำไปก่อนวันที่มีประกาศคำวินิจฉัย ไม่กระทบต่อการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และกฎหมาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายจักรกฤช มหากิจวรกุล จะถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.แก่งเสี้ยนไปแล้วก็ตาม นายจักรกฤช ยังสามารถเดินทางไปร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองมีคำสั่งระงับคำสั่งดังกล่าวได้ภายใน 90 วัน โดยในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.)นายจักรกฤช มหากิจวรกุล จะทำการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
   ////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด