ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นายก อบต.ตำบลช่องสะเดา มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ และครอบครัวชาวเน เธอร์แลนด์
17 ก.ย. 2566

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปภัสลภัสร์ แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา นางพจมาน สระลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา แพทย์ประจำตำบลช่องสะเดา สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ช่องสะเดา ลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้และประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ในพื้นที่ ตำบลช่องสะเดา จำนวน 9 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด 1ครัวเรือน และ หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา จำนวน 8 ครัวเรือน ที่บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคง เป็นต้น

 
        โดยมี คณะกรรมการ และคณะทำงานบ้านพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์กรชุมชน ต.ช่องสะเดา เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ชาวบ้าน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

        ต่อมา นายวสันต์ สุนจิรัคน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำครอบครัวชาวต่างชาติ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเกี่ยวกับช้างป่า การเลี้ยงผึ้ง เพื่อเป็นแนวป้องกันข้างป่า การสร้างรายได้เสริมจากน้ำผึ้ง และทำกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ย้ายกล้าไม้ลงถุงดำ เพื่อให้กล้าไม้เจริญเติมโต พร้อมที่เป็นกล้าแกร่งและนำไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติ ก่อนร่วมทำกิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ  ความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุอาหารสัตว์ (โป่งดินเทียมธรรมชาติ)  


   /////////////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด