ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อ.เถิน จ.ลำปาง จัดงานวันส้มเกลี้ยงและของดีเมืองเถิน ส่งเสริมการปลูกและการขายสินค้าอัตลักษณ์ในชุมชน
17 ก.ย. 2566

           นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันส้มเกลี้ยงและของดีเมืองเถิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพส้มเกลี้ยง ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ในค่ำวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยมีนายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน ซึ่งเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้สัมเกลี้ยงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการปลูกและการขายส้มเกลี้ยง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ประกวดส้มเกลี้ยง การประกวดลีลาสร้างสุขภาพ เถินแดนซ์ การแข่งขันตำส้มเกลี้ยงฯ และกิจกรรมขยะแลกไข่และส้มเกลี้ยง

           สำหรับผลการประกวดลีลาสร้างสุขภาพเถินแดนซ์ ชิงถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งผลการประกวดทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลแม่ปะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตำบลล้อมแรด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตำบลนาโป่ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...