ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อุบลฯ ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยมาช่วยแล้ว
19 ก.ย. 2566
     กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งขนย้าย ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมมอบน้ำดื่ม กองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ขวด และเตรียมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชน
      ที่ชุมชนหาดสวนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งขนย้าย นาย สมบรูณ์ แสนสุข  ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุข ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหาดสวนสุข และมอบน้ำดื่ม กองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ขวด พร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ รวม 4 ชุมชน รวม 34 ครัวเรือน 100 คนโดยขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 จุดได้แก่ชุมชนวังแดง และขุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี และชุมชนท่าบั่งมั้ง และชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ
///////////////////////////////////////////////////////////
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...