ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.-หอการค้าไทย เปิดจุดฉีดวัคซีน 25 ศูนย์รอบใหม่ เดินหน้าฉีด 7.5 แสนโดส เริ่ม 7 ส.ค.นี้
05 ส.ค. 2564

หอการค้าไทย เปิดหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ทั้ง 25 ศูนย์อีกครั้ง หลังได้รับจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ 750,000 โดส เริ่มฉีดให้แก่ประชาชน 7 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป

4 สค. 2564 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หน่วยความร่วมมือฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ทั้ง 25 ศูนย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือน ส.ค. 2564 สิงหาคม จำนวน 750,000 โดส ซึ่งจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดทั้งหมดจะเปิดให้บริการประชาชนในกลุ่มอายุ 18-59 ปี รวมทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ พระภิกษุ และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เบื้องต้น จะเริ่มฉีดในวันที่ 7-10 ส.ค. 2564 ให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ในวันที่ 1-8 ก.ค. 2564 จากนั้นจะฉีดสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันพุธ-วันเสาร์ จนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

นายสนั่น กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 25 แห่ง พร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนให้ได้เร็วที่สุด โดยสามารถฉีดให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 42,000-50,000 คน สำหรับ ประชาชนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ 'ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย' ไว้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะใช้สถานที่และเวลาเดิมที่จองมา เพียงแค่เปลี่ยนวันเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนของ 25 ศูนย์ ฉีดนี้ ไม่ได้เปิดรับประชาชนที่วอล์คอินแต่อย่างใด และหากมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในเดือนต่อๆ ไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับโครงการ 'ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย' มีผู้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบประมาณ 2.6 ล้านคน ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 660,000 ราย หรือ ประมาณร้อยละ 25 ของยอดจอง ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกกว่า 1.4 ล้านคน และการจัดสรรวัคซีนในเดือน ส.ค. จำนวน 750,000 โดสนั้น สามารถรองรับผู้ที่เคยจองไว้ในเดือน ก.ค. แต่ส่วนที่เหลืออีกกว่า 700,000 คน จะต้องรอการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558