ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สมศักดิ์ สั่งยุติธรรมจังหวัดต้องใกล้ชิดประชาชน
08 ก.ย. 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า  ตนได้ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมต่างๆเข้าร่วมประชุม เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงมานานแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตนได้เน้นย้ำกับผู้บริหารทั้งในกระทรวงและกรมต่างๆ ให้ดูและศึกษาความพร้อมในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆว่า ต้องทำอะไรบ้าง เช่น ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว การทำงานต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่กฎหมายจะประกาศและมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ในเรื่องของเครื่องมือยังขาดอะไรบ้าง ให้เตรียมให้พร้อมและต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันต่อโลกปัจจุบันด้วย 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 2-3 ฉบับ ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เช่น ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ต้องมีการเตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ตนอยากให้ผู้บริหารทุกคนรวมทั้งข้าราชการในกระทรวงเข้าใจปัญหาต่างๆ  และเข้าถึงเร่งทำงานแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน การทำงานไทม์ไลน์ชัดเจนอย่าให้คั่งค้าง และการบริหารจัดการส่วนราชการ หากหน่วยงานไหนบุคลากรไม่เพียงพอ ก็ให้ทำแผนจัดหาพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้ขับเคลื่อนได้ ทั้งเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยเหลือคนว่างงาน นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ต้องมีการยกระดับให้เข้าถึงชาวบ้าน ไม่ใช่เหมือนกรณีบ้านยายที่ถูกยึดแล้วมาแก้ไขไม่ได้ ไม่เช่นนั้นการแก้ปัญหาต่างๆคงไม่ง่าย ต้องเร่งให้เข้าถึงประชาชน ตนได้เน้นย้ำฝากตรงนี้เอาไว้ในที่ประชุม

"ผมขอยกตัวอย่างในวันที่ 12-31 ส.ค.ที่ผ่านมา นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภรรยาของผม ได้ลงพื้นที่บ้านเกิด จ.สุโขทัย มีการทำอาหารไปแจกจ่ายกับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดกว่า 20 วัน เพราะมีทั้งคนตกงานและขาดรายได้ ช่วงแรกๆทำวันละ 250 กล่อง แต่หลังๆต้องทำเพิ่มเพราะประชาชนมีความต้องการ จึงเพิ่มเป็นวันละ 400-500 กล่อง โดยออกทุนทรัพย์เองแต่ก็มีหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ มหาดไทย กรมทางหลวง กรมชลประทาน และภาคเอกชน มาช่วยปรุงอาหาร ช่วยแจกจ่ายให้ประชาชน บางส่วนก็นำไปช่วยแจกตามอำเภอต่างๆ แต่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นเข้ามามีส่วนร่วม เห็นแต่เพียงกรมราชทัณฑ์เท่านั้นที่มา ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ยังขาดการเอาใจใส่ในการเข้าถึงประชาชน ผมแค่ยกตัวอย่างเท่านั้น เพราะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จึงอยากให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เร่งสอดส่องใส่ใจอย่าปล่อยปะละเลยลอยตัว พื้นที่ไหนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ เราต้องรีบเสนอตัวแบ่งคนไปช่วย จะได้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการอะไรบ้าง" นายสมศักดิ์ กล่าว

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558