ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม. เตือน 5 เขต น้ำทะเลหนุนสูง
09 พ.ย. 2564

กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พ.ย.64 ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง จำนวน 5 เขต ได้แก่

1.บริเวณใต้สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ร้านอาหารขนาบน้ำ เขตบางพลัด
2.ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
3. ถนนเจริญกรุง อู่ต่อเรือ - สะพานปลา ถนนพระรามที่ 3 วัดดอกไม้ - สะพานพระราม 9 เขตยานนาวา
4. ถนนเจริญนคร แยกบุคคโล เขตธนบุรี
5. ถนนทางรถไฟสายเก่า วัดสะพาน เขตคลองเตย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด