ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
อัศวินรับมือพร้อมโรงเรียนกทม. เปิดพรุ่งนี้
14 พ.ย. 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" โดยระบุว่า

หลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กทม. ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 80 และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน กทม. ก็มีจำนวนลดลง ทำให้โรงเรียนกลับมาเปิดให้นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ย.นี้

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้กลับมาเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 กทม. ได้จัดสถานที่ ทำความสะอาด ห้องเรียน โรงอาหาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนเปิดโรงเรียน โดยครู บุคลากรการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอน ที่มี 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่จำกัดนักเรียนในห้องได้ไม่เกิน 25 คน กทม.จะใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Online

แต่ถ้าเปิดโรงเรียนแล้ว พบการติดเชื้อขึ้นในโรงเรียน กทม. มีแผนเผชิญเหตุรองรับไว้แล้ว คือ ถ้าพบผู้ป่วย 1 รายขึ้นไป ให้ ปิดห้องเรียน 3 วัน และถ้าพบผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียนให้ ปิดชั้นเรียน 3 วัน และแผนรองรับหากพบผู้ติดเชื้อในชุมชนที่พักอาศัยของนักเรียนหรือครู ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อไว้เช่นกัน

กทม.จะเปิดโรงเรียนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัย และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกหลานของเรากลับมาเรียนที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558