ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อย.ส่งเสริมผลิตลูกชิ้นผสมกัญชา ยันไม่อันตราย
20 พ.ย. 2564
อย. หนุน จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ปลูกกัญชง - กัญชา รองรับเปิดประเทศ พร้อมผลักดันกัญชาเป็นส่วนผสมลูกชิ้นยืนกินที่กำลังโด่งดัง
วันที่ 20 พ.ย. 2564 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และปลูกกัญชา กัญชง ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ว่า เพื่อเป็นการสานต่อและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจ ปลูกกัญชา กัญชง เพื่อนำไปผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนา นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่สนามการแข่งขันทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทีโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เข้มแข็งส่งต่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศมีความมั่นคง เป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับนโยบายเปิดประเทศ
บุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกพืชกัญชาและกัญชงที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นวัตถุดิบที่จังหวัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ และนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆ อย. ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและแปรรูปกัญชากัญชง 2 แห่ง
1.วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ ซึ่งมีการปลูกกัญชาในระบบควบคุมแสงในอาคาร และปลูกในโรงเรือนป้องกันแมลง (กรีนเฮ้าส์) โดยจะมีการขยายแปลงปลูกในระบบเปิด เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคอีสาน
2.บริษัท สยาม เรวะ (2020) จำกัด ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงรายแรกของจังหวัดในแบบระบบปิด มีการควบคุมคุณภาพและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มีการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้ได้กัญชงที่มีคุณภาพสำหรับการส่งออกและต่อยอดผลิต ซึ่ง อย.ได้ทำการศึกษาถึงการนำน้ำกัญชาไปผสมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกิน ที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทาง อย.ยินดีส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้น เพื่อให้ปลอดภัย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558