ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ปลอมแปลงเอกสารในระบบจัดจ้างอิเล็คทรอนิกส์
23 ธ.ค. 2564

เขียนให้คิด : โดย ซีศูนย์

ปลอมแปลงเอกสารในระบบจัดจ้างอิเล็คทรอนิกส์

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ มาตอนนี้เราคงทราบกันแล้วนะครับว่า ใน 5,300 อบต.ใครเป็นนายกกับสมาชิกบ้าง ก็รอรับรองจาก กกต.อีกครั้งนะครับ ช่วงนี้โควิทยังเอาเถิดเจ้าล่อกับมนุษย์ทั่วโลกต่อไป ก็ไปฉีดยาให้ครบนะครับเพราะข่าวว่า เจ้าโควิทโอไมครอนจากแอฟริกาปรากฎโฉมอีกตัวแล้ว ขออย่ามาเข้าบ้านเราเลยครับ

คราวนี้เรามาเล่าเรื่องเก่าแต่ก็ยังเป็นอุทธาหรณ์ได้ เรื่องเกิดที่ อบต.แห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่า ทุจริตในการจ้างและเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. งบประมาณ 13 ล้านบาท เรื่องนี้ ป.ป.ช.เขาไปไต่สวนฟังว่า ในปีงบประมาณ 2556 นายก อบต.แห่งนี้ จัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร อบต. โดยใช้งบเงินอุดหนุนทั่วไป 2 ปีงบประมาณ รวม 9 ล้านบาทเศษ  เงินทุนสำรอง เงินสะสมของ อบต.อีก 4 ล้านบาทเศษ รวม 13 ล้านบาทเศษ ครั้งแรกมีคนทักท้วงเรื่องการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมไปใช้ แต่ทางผู้บริหาร อบต.นี้หารือไปยังอำเภอ ทางอำเภอแจ้งให้ทราบว่า สามารถใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมไปสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ได้ ก็ไม่ว่ากัน

ต่อมา อบต.นี้ ได้ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยออกแบบอาคารในวงเงิน 13 ล้านบาทเศษ ภายหลังจากนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งได้มีการนำข้อมูลของกรมโยธาธิการฯมาคำนวณราคาในพื้นที่ ณ ขณะนั้น   ครั้นต้นปี 2557 เจ้าพนักงานพัสดุได้ทำบันทึกขออนุมัติจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในราคากลางเป็นเงิน 13,200,000 บาท ตามระเบียบพัสดุ พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการดังกล่าว ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นถึงนายก อบต.เพื่ออนุมัติ รวมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จากนั้นเจ้าพนักงานพัสดุได้ทำร่างประกาศประมูลมอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว

ต่อมาเจ้าพนักงานพัสดุลาคลอดบุตร นายก อบต.คนนี้ จึงตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บไปรักษาการเจ้าพนักงานพัสดุแทน ระหว่างนั้น ทั้งเจ้าพนักงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งด้วยวาจาต่อนายก อบต.นี้ให้ชะลอการประกาศจัดจ้างไปก่อน แต่นายกแจ้งว่า จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมที่ไปให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์โครงการดังกล่าวมาช่วยเหลือในการดำเนินการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่เพิ่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ นั่นเองครับ

นายก อบต.ได้สั่งให้เจ้าพนักงานพัสดุขายเอกสารให้ผู้มาติดต่อซื้อแบบทันที ทั้งที่ยังไม่มีการประกาศจัดจ้างส่งไปเข้าระบบอิเล็คทรอนิกส์ e GP ปรากฎว่า ได้มีการขายแบบให้กับคนมาติดต่อห้ารายจากนั้น นายก อบต.ได้สั่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ อบต.เพื่อเข้าสู่ระบบ e GP ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรคมนาคมทราบ เพื่อไปประกาศจัดจ้างในระบบ e GP ต่อมาเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมอีกคนได้แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบว่า ได้ตรวจดูระบบไม่พบข้อมูลการประกาศในระบบ e GP ของกรมบัญชีกลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจึงบอกกับนายก อบต.ถึงเรื่องดังกล่าว ภายหลังจากนั้น นายก อบต.จึงได้นำเอกสารการลงประกาศในระบบ e GP ไปมอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อจัดทำประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เสนอนายกลงนามอันเป็นวันที่ย้อนหลังไม่ตรงกับความจริง เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่ตามเอกสารการลงประกาศในระบบ e GP แล้ว ป.ป.ช.เขาทราบอย่างไรครับเรื่องนี้

เมื่อมีการรับเรื่องไว้ไต่สวนแล้ว ป.ป.ช.เขาไปดูการประกาศโครงการในระบบ e GP พบว่า ไม่มีการประกวดราคาจ้างในระบบการจัดซื้อหรือจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ e GP ที่เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลางแต่อย่างใด ทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามกรมบัญชีกลางแล้วได้รับแจ้งว่า โครงการก่อสร้าง อบต.ดังกล่าว มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e GP เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ระบุเลขที่โครงการไว้แล้ว แต่วันที่ ป.ป.ช.ไปสอบถามกรมบัญชีกลางเป็นปลายปี 2559 ห่างกันถึง 2 ปี ปรากฎว่า เพียงอยู่ขั้นตอนการบันทึกเลขที่และวันที่ของคำสั่งเท่านั้น ยังไม่มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจ้างแต่อย่างใด

แต่จากการตรวจสอบเอกสารที่ อบต.แห่งนี้ กลับพบเอกสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ประกาศในระบบ e GP ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การสอดคล้องกันว่า เป็นเอกสารที่บุคคลภายนอกที่เป็นคนของบริษัทโทรคมนาคมนะครับเป็นคนที่นายก อบต.มอบหมายให้บันทึกข้อมูลในระบบ e GP ผู้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงน่าเชื่อว่า เอกสารนี้เป็นเอกสารปลอมที่ทำขึ้นโดยนายก อบต. มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำ 

จากการไต่สวนยังปรากฎข้อเท็จจริงนายก อบต.รายนี้สั่ งการให้นาง ด. เจ้าพนักงานพัสดุขายเอกสารการจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทั้งที่ขณะนั้นยังไม่มีการประกาศประกวดราคาจ้างแต่อย่างใด จากนั้นคนที่มาเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุได้ทำเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ไปให้นายก อบต.ลงชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารการเผยแพร่ประกาศในระบ e GP ซึ่งเป็นเอกสารปลอม

เห็นมั้ยครับท่านผู้อ่าน เขาทำเพื่อให้ดูเสมือนว่า มีการดำเนินการจัดจ้างถูกต้องด้วยระเบียบพัสดุที่ใช้ในขณะนั้นแล้ว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ไม่ได้มีการเผยแพร่การประกาศประกวดราคาจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ปรากฎพยานหลักฐานว่า มีการปิดประกาศประกวดราคาจ้างที่ อบต. 

ยังไม่พอครับ หลักฐานแค่นี้ ป.ป.ช.เขายังไปตรวจสอบทะเบียนหนังสือส่งของ อบต.แห่งนี้ แล้วพบว่า เลขหนังสือที่ 157-161 วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2557 มีการลบข้อความรายการส่งหนังสือเดิมโดยใข้ปากกาลบคำผิดแล้วเขียนข้อความใหม่ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของข้อความเดิมให้เห็นชัดเจน โดยมีการแก้ไขเป็นรายการส่งหนังสือที่มีไปถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นว่า มีการเผยแพร่ประกาศตามระเบียบแล้ว เรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้แก้ไขตามที่นายก อบต.สั่งการ และโครงการนี้ ป.ป.ช.ยังไต่สวนได้ความเพิ่มอีกว่า มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางรายได้เสนอความเห็นให้นายก อบต.พิจารณาทบทวนยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ขั้นตอนการดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างยังไม่แล้วเสร็จตามระเบียบ แต่นายก อบต.คนนี้ยังยืนยันให้ดำเนินการแจ้งผู้เสนอราคาต่ำสุดมาทำสัญญาต่อไป

ผลที่สุดเป็นยังไงครับ การกระทำของนายก อบต.แห่งนี้ ก็มีมูลเป็นความผิดทางอาญาและถูกถอดถอนด้วย ทั้งมีคนอื่นโดนพ่วงความผิดเข้าด้วยอีกหลายคน เรื่องเช่นนี้ปัจจุบันก็ยังมีใหแห็นอยู่เรื่อยครับท่านผู้อ่าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด