ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
สะพานเชื่อมเกาะลันตา1.8พันล้านลงเสาเข็มแล้ว
19 มี.ค. 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ โดยปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตา ต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 เพื่อลงแพขนานยนต์ที่ท่าเรือบ้านหัวหิน ไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก ท่าเรือดังกล่าวเชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้นจะมีสะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชนการค้า และตรงต่อไปยังหาดต่างๆ ซึ่งการใช้แพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย มีจำนวนและเวลาการให้บริการจำกัด ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในการนี้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมอบนโยบายให้ กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา บรรเทาปัญหาจราจรที่ล่าช้าบริเวณทางเชื่อมเกาะระหว่าง ต.เกาะกลาง และ ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุน และอำนวยความสะดวกทาง ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่ง และแก้ไขปัญหาจราจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยเป็นการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ มีแนวเส้นทางโครงการ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 (กม.ที่ 26+620) ต.เกาะกลาง ไปบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ต.เกาะลันตาน้อย ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 2,200 เมตร ส่วนของสะพานเป็นการก่อสร้างในรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) มีความยาวของสะพาน 1,920 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,854 ล้านบาท โดยผ่านการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม(อีไอเอ) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 66 เปิดให้บริการปี 69

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558