ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ศักดิ๋สยามพร้อมเปิดสนามบิน 6 แห่ง 1พ.ค.รับนทท.
27 เม.ย. 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำมาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปยังท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสั่งการให้ท่าอากาศยานต่างๆ รายงานความพร้อมการปฏิบัติงานในการประชุมสรุปความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 เม.ย.65 ซึ่งตนจะเดินทางไปตรวจความพร้อมการดำเนินการฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) และร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปความพร้อม ที่ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงาน ทสภ.

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการใหม่ในการเข้าประเทศ มีดังนี้ 1.ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใดๆ เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจ ATK หากมีอาการ, 2.ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วนสามารถตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใดๆ เพิ่มเติม หากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจจะต้องเข้าทำการกักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่ง และต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว

3.ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองโควิด-19 หรือ จดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นดอลล่าร์สหรัฐ ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของโรคโควิด-19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ, 4.ผู้โดยสารต้องส่งเอกสารการฉีดวัคซีน หรือการตรวจและประกันในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทาง และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วผู้โดยสารจะได้ QR Code เพื่อให้แสดงต่อสายการบิน หากไม่มี QR Code นี้ สายการบินอาจปฎิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้

5.สายการบินต้องทำการตรวจสอบผู้เดินทางว่ามี QR Code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน และหากพบว่าผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่มี QR Code สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทาง และ 6. สนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ การให้สวมหน้ากาก การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า หรือออก ตามที่รัฐบาลได้สั่งการอย่างเข้มงวด.

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด