ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รถไฟรางคู่นครปฐม-ชุมพรคืบหน้าเกือบ100%
30 เม.ย. 2565

นาย พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 โครงการ 

1. ช่วงนครปฐม – หัวหิน แบ่งเป็น 2 สัญญา ได้แก่- สัญญาที่ 1 (นครปฐม – หนองปลาไหล) ระยะทาง 93 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 97.087 – สัญญาที่ 2 (หนองปลาไหล – หัวหิน) ระยะทาง 76 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 94.828

2.ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 76 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 94.828

 3.ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร แบ่งเป็น 2 สัญญา ได้แก่- สัญญาที่ 1 (ประจวบคีรีขันธ์ – บางสะพานน้อย) ระยะทาง 88 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 85.073

 – สัญญาที่ 2 (บางสะพานน้อย – ชุมพร) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 87.128

 

ทั้งนี้ ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ (ช่วงนครปฐม – ชุมพร) ถือว่าแล้วเสร็จไปกว่า 99.98% คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการการเดินรถทางคู่สายใต้ (นครปฐม – ชุมพร) ได้บางช่วงในเส้นทางที่มีระบบอาณัติสัญญาณ และจะเป็นการเดินรถระบบกึ่งอัตโนมัติจากต้นทาง กทม. มายังสถานีหัวหิน ซึ่งการเดินรถจะเร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง จะลดลงมาประมาณ 2.30ชม. ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการคืนทางหลีกที่ใช้ก่อสร้างให้แก่ประชาชนได้สัญจร และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปีนี้

           

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558