ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
โควิดพ่นพิษหนักเกษตรกรสวนมะม่วงบุฮมขายส่งออกไม่ได้ลูกค้าหดกว่า 60 %
11 พ.ค. 2565

     วันที่ 11 พ.ค.65  ตลาดริมถนนสายเชียงคาน-หนองค่าย บริเวณบ้านบุฮม หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ตลาดมะม่วงใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย มานานนับ 10 ปี พบว่ามะม่วงที่เคยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว และเวียดนาม รวมทั้งประเทศจีน ราคาตกกว่า 50 % ยอดลูกค้าลดกว่า 60 % จากก่อนโควิดระบาด มีเม็ดเงินเข้าบ้านบุฮมกว่า 200  ล้าน/ปี แต่ 3-4 ปีมานี้ลดเหลือประมาณ 50-60 ล้านบาท/ปีเท่านั้น สาเหตุจากการระบาดของพิษโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่งทุกภาคการเกษตร ธุรกิจและอื่นๆ 

     นางยุพา แสนสุริวงศ์ (เจ๊แอ๋ว) เจ้าของร้านรับซื้อส่งมะม่วง เปิดเผยว่า ปีนี้แย่กว่าทุกๆปี โดยเริ่มจาก 3-4 ปีที่ผ่านมา ด้วยพิษโควิดกระทบเป็นวงกว้างจริงๆ ก่อนเคยรับมะม่วงจากชาวสวนมาคัดแยกทุกวัน และบรรทุกไปตลาดต่าง 2 คันรถ/วัน มาปีรับซื้อ 2-3วัน/ครั้ง บรรทุกรถส่งตลาดที่มุมเมืองและตลาดไทย 1 คัน/วัน เท่านั้น ส่วนตลาดต่างประเทศหดหายทั้งหมด แม้จะมีตลาดจากเวียดนามเข้ามาดู 5 วัน ก็เดินทางกลับ เพราะเห็นว่ามะม่วงไม่สวย ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดที่นั่น ราคาไม่ต้องพูดถึงลดลงมากเขียวเสวย 20 บาท เหลือ 5 บาท/กก.  เขียวใหญ่ 4 บาท โชคอนันต์ 2 บาท สามรสและแรดเหลือ 4 บาท น้ำดอกไม้ที่มี 2 พันธุ์ราคา 5-10  บาท เฉลี่ยแล้วทุกพันธุ์ลดลง 50 %/กก. แต่ค่าใช้จ่ายกลับสูงคือทั้งน้ำมันและพนักงาน 7,000 บาท/เที่ยว และค้าอาหารให้อีก 3,000  บาท/เที่ยว แต่ก็ต้องทำเพราะเสียดายผลผลิตและต้องการช่วยเกษตรกรชาวสวน

     นายสันติ ปากดีหวาน อดีตนายก อบต.บุฮม  เปิดเผยว่า  มะม่วงบุฮมเคยโด่งดังทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน เคยสร้างเม็ดเงินสะพัดเข้ามือเกษตรกรชาวสวนกว่า 200 ล้านบาท/ปี แต่มาตั้งแต่โควิดระบาดโดยเฉพาะปีนี้ฤดูกาลผลิต 2565 เหลือประมาณ 70 ล้านบาท ผลผลิตของเกษตรกรลดลง ด้วย จากราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆที่พุ่งสูงมากเกษตรกรไม่คุ้มต้นทุน ส่วนราคามะม่วงแต่ละพันธุ์ก็ลดลงเฉลี่ย 50 %/กก.เช่นกัน จากเหตุราคาน้ำมัน ราคาสินค้าที่สูงขึ้น การปิดเมืองปิดประเทศ การะบาดเชื้อโควิด-19 ปัญหาใหญ่ที่สุด ตลาดไม่เดิน ตลาดปิดตัวลง

     แม้ว่าการช่วยเหลือ โดยทางจังหวัดจัดตลาดนัดผลไม้ขึ้นหลายแห่งในจังหวัดเลย รวมถึง ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้นำกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงจากบ้านบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย นำมะม่วงชนิดพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ เขียวเสวย มะม่วงแรด โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ และพันธุ์ฮาร์ทูอีทู ทั้งดิบและสุกมาวางจำหน่ายที่บริเวณทางขึ้นด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ มาช่วยอุดหนุนซื้อมะม่วงแต่ก็เป็นส่วนน้อยเนื่องจากชาวจังหวัดเลยปลูกมะม่วงกันแทบทุกครัวเรือน   

 

ทีมข่าว จ.เลย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558