ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ทีเส็บจัดสัมมนาไฮบริด ชูคู่มือดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
03 มิ.ย. 2565

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดงานสัมมนาไฮบริด การใช้คู่มือ “ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ หรือ Ease of Organising MICE Events Index” โดยทีเส็บเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและผลักดันคู่มือดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ดังกล่าวบรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน ส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านนโยบายแบบเชิงรุก       โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Online และ On-site กว่า 160 คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด