ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
รมว.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน 115 แปลง
21 มิ.ย. 2565

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 115 แปลง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ณ โรงเรียนหัวโทนวิทยา หมู่ที่ 3 บ้านหนองพังคี ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมใจ เหมากระโทก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่รัฐบาล ได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือ ประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม แต่ความตั้งใจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ เจ้าหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเพื่อการออกโฉนด พร้อมขอให้พี่น้องประชาชน ที่ยังไม่ได้โฉนด ให้เข้าไปลงทะเบียน แจ้งชื่อ และตำแหน่งที่ดิน ในโครงการ บอกดิน 3 ส่วนประชาชนที่ติดปัญหาเรื่องไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดิน หรือ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน ต่อไป และในช่วงท้าย นายนิพนธ์ บุญญามณี ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับโฉนดในครั้งนี้ พร้อมระบุว่า ขอให้เก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ได้รับให้ดีที่สุด เพื่อส่งต่อไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน 

สำหรับโฉนดที่ดิน ที่มอบให้เจ้าของที่ดินในจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ เป็นงานออกโฉนดที่ดินจำนวน 100 ราย 115 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 296 ไร่ คิดเป็นมูลค่าราคาที่ดินประมาณ 26,136,000 บาท ซึ่งเป็นที่ดินที่ราษฎรได้เข้าร่วมแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตามโครงการ "บอกดิน 1-2" ของกรมที่ดิน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลือมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น


ทีมข่าว จ.ร้อยเอ็ด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558