ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
นาข้าวจมน้ำฝน แจ้งกรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือ
15 ส.ค. 2565

แปลงข้าวนาปรังใน จ.อยุธยา ที่ไหนกำลังจะตายเพราะจมน้ำฝน ให้รีบแจ้งด่วนไปที่ หน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือด่วน ภายหลังจากที่อธิบดีกรมชลประทาน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งรัดป้องกันน้ำฝนท่วมแปลงนาข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 15 สิงหาคม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการสำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และท่าจีน เร่งรัดป้องกันน้ำท่วมนาข้าว โดยเฉพาะแปลงข้าวนาปรังในเขตชลประทานอย่างเต็มที่ ไปจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมด หรือราวกลางเดือนกันยายน

ทั้งนี้เพื่อสนองตอบข้อสั่งการด่วนของ รัฐบาล และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยให้เร่งเสริมคันกั้นน้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และท่าจีน พร้อมกับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งนา ออกแม่น้ำไปสู่ทะเลเร็วที่สุด และเพื่อช่วยให้ลำน้ำ มีพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มขึ้นและน้ำเหนือที่จะไหลลงมาในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน

ซึ่งได้ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน โดยเฉพาะโครงการชลประทานทั่วประเทศ และสำนักเครื่องจักรกล เร่งดำเนินการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า การเตรียมพร้อมสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารชลประทานทุกแห่ง

รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ

ที่สำคัญให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัยโดยเร็วที่สุด

โดยหากพื้นที่ใดแปลงนาข้าวหรือแปลงเกษตร กำลังจะจมน้ำฝน ขอให้เร่งแจ้งหน่วยงานกรมชลประทานในพื้นที่ เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ในทันที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด