ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สภาทนายความแจ้งจับพ่อค้าไก่หมุนปลอมตัวว่าความ
05 ต.ค. 2565

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ทนายความปลอม ตามที่ปรากฎข่าวกรณีได้มีผู้ที่ไม่ได้เป็นทนายความ ทำการปลอมแปลงหลักฐานการเป็นทนายความ และไปดำเนินคดีในชั้นศาล ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวว่า เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

และไม่ได้จดทะเบียนรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความแต่อย่างไร ส่วนเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่ทำการปลอมแปลงนั้น ก็เป็นของทนายความท่านอื่น

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปลอมแปลงใบอนุญาตให้เป็นทนายความแต่ประการใดการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ จะได้ทำการมอบอำนาจให้นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ ไปดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวโดยเด็ดขาดในทันที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด