ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.เร่งซ่อมแซมถนนหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
18 ต.ค. 2565

กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทันที ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย ศก.4017 จ.ศรีสะเกษ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล พร้อมนำวัสดุ เพื่อซ่อมฉุกเฉินบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4017 แยก ทล.2349 - บ้านเก็บงา อำเภอบึงบูรพ์, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงบ้านโซงเลง กม. ที่ 2+570 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนรู ส่งผลให้น้ำกัดเซาะถนนขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการเส้นทางและให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ปัจจุบันในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ จำนวน 14 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ซึ่ง ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด