ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ปณท.-การประปาร่วมเทสระบบรับจ่ายค่าน้ำผ่านแอปกับพี่ไปรฯ
10 พ.ย. 2565

ไปรษณีย์ไทยเพิ่มฟังก์ชัน ผนึกกำลังการประปาส่วนภูมิภาคcทดสอบระบบอ่านมาตรวัดน้ำบนมิเตอร์ในรูปแบบภาพตัวเลขและตัวอักษร ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับค่ามาตรวัดน้ำด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันกับบุรุษไปรษณีย์

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปณท ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติ ซึ่งมีเครือข่ายในการให้บริการที่ครอบคลุม รวมทั้งมีบุรุษไปรษณีย์ ที่เชี่ยวชาญเข้าถึงทุกพื้นที่ ได้เตรียมการดำเนินงานเสริมศักยภาพในการสนับสนุนความร่วมมือกับ “การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.

ที่ล่าสุดได้เปิดโครงการให้ผู้ใช้บริการอ่านและบันทึกค่ามาตรวัดน้ำประปาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเองและนำไปคำนวณค่าน้ำประปา เพื่อเก็บค่าน้ำ ชำระเงิน เป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่แพลตฟอร์มดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน และทำให้การบริการเป็นไปอย่างกระชับฉับไว ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบางพื้นที่ หรือผู้ใช้บริการบางรายซึ่งไม่ประสงค์จะอ่านและบันทึกค่ามาตรวัดน้ำผ่านระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ไทยยังสามารถอำนวยความสะดวกได้ถึงครัวเรือน 

โดยนำข้อมูลค่าวัดมาตรน้ำเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เซ็นรับสิ่งของหน้าบ้านกับบุรุษไปรษณีย์เพื่อคำนวณยอดค่าน้ำประปาที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคตสู่การออกบิลค่าน้ำผ่านพี่ไปรฯ อีกด้วย

“ไปรษณีย์ไทย จะเป็นผู้ให้บริการด้านการสำรวจและบันทึกค่าน้ำประปาให้กับครัวเรือนในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อช่วยให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดศักยภาพเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ กว่า 20,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ในการต่อยอดธุรกิจของไปรษณีย์ไทย บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของภาคประชาชน และเป็นการสร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน ( Sharing Economy) ได้อีกด้วย”

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการประปาแก่ประชาชนซึ่งมีการขยายเขตการให้บริการไปในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 

ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้าและจัดส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอ่านมาตรวัดน้ำด้วยระบบเทคโนโลยี Optical Character Recognition หรือ OCR ซึ่งช่วยแปลงข้อความภาพให้เป็นตัวอักษรและตัวเลข แล้วนำเข้าแอปพลิเคชันแทนการจดมิเตอร์แบบเดิม โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเริ่มนำร่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ก่อนขยายไปทดลองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ต้นปี 2566 การผสมผสานความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรของทั้งสององค์กร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด