ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช. สรุปผลการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงปีใหม่
10 ม.ค. 2566ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม “ส่งพี่น้องฉลองปีใหม่ 2566 ถึงที่หมายทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย”
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ได้ปฏิบัติตามนโยบายการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกปลอดภัย ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดย ทช. ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง เช่น ให้รายละเอียดข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลี่ยง การบริการห้องสุขา การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานการช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมียอดการใช้บริการรวมทั้งสิ้น 5,067 ครั้ง แบ่งเป็น การบริการเครื่องดื่มให้กับประชาชน 1,459 ครั้ง การให้รายละเอียดข้อมูลเส้นทาง 591 ครั้ง การใช้บริการห้องสุขา 2,510 ครั้ง การให้ความช่วยเหลือ 44 ครั้ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 ครั้ง บริการแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 103 ครั้ง และบริการประชาชนในด้านอื่น ๆ 354 ครั้ง นอกจากนี้ ทช. ยังได้ให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1146 ในช่วงวันดังกล่าวรวม 50 ครั้ง พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ ทช. ได้วิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดพื้นที่เสี่ยงอันตรายช่วงหลังเทศกาล พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง รวมถึงขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของตนเอง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ทช. โทร. 1146

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด