ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานปรับภูมิทัศน์วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
18 ม.ค. 2566

     จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด บริเวณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจิตอาสาพระราชทานช่วยกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัดตกแต่งต้นไม้  เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เนื่องจากจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มกราคม 2566

     สืบเนื่องจากวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมือง  ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันตราบจนทุกวันนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด