ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กองทุนพัฒนาสื่อฯ - นิด้า หาแนวทางสกัดข่าวเฟคนิวส์
24 ม.ค. 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมนิด้าจัดประชุม Focus Group หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจ สอบข้อเท็จจริง ภาคตะวันออก เร่งหารือแผนแก้ไขข่าวออนไลน์ ประเภท ข่าวลวง บิดเบือน และเฟคนิวส์ หลังพบว่าสร้างความเสียหายต่อประชาชนและคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นจำนวนมาก


​วันนี้ (24 ม.ค.66) ที่โรงแรมไซมิส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานภาคีตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย9k,โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงานของหน่วย งานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) ภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสื่อประเภทออนไลน์มีปัญหาอย่างมากในการนำเสนอข้อมูลหรือข่าวในลักษณะ ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน หรือข่าวประเภทเฟคนิวส์ ซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายทางข้อมูลและหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ จนตกเป็นเหยื่อที่เสียทั้งเงินและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

​โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวและเนื้อหาในระบบออนไลน์ที่เป็นข่าวลวง บิดเบือน และเฟคนิวส์ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจ โดยหารือการแก้ไขทั้งแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อหาความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรู้เท่าทันข่าวสารอย่างถูกต้อง

​ในกิจกรรมนี้มี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ทีมที่ปรึกษา และ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ผู้ดำเนินการอภิปราย ร่วมดำเนินการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มสื่อ กลุ่มประชาชน กลุ่มภาคี และกลุ่มสมาคม รัปฟังข้อคิดเห็นและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของแต่ละภูมิภาคประกอบเป็นความรู้เพื่อดำเนินแนวทางการพัฒนาสื่อไทยต่อไป 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด