ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ย้อนกลับ
หอการค้าไทย-จีน ผนึกการบินไทย สนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก
22 มี.ค. 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese r Convention - WCEC) ครั้งที่ 16 โดยมี นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย- จีน ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธาน หอการค้าไทย-จีน. ลงนามเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยฝ่ายบริหารของทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยและหอการค้าไทย-จีน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์  การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่มีเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลก และเป็น 1 ใน 5 สายการบินผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ให้บริการในเส้นทางบินที่เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่รวมนักธุรกิจชาวจีนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งกลุ่มธุรกิจจีนรายใหญ่ และองค์กรภาคธุรกิจของไทย

คาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเดินทางมาประชุมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน พร้อมผู้ติดตามอีกกว่า 4,000 คน รวมทั้งนักธุรกิจชาวจีนและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในไทยอีกประมาณ 1,000 คน ในโอกาสนี้ การบินไทยเป็นสายการบินหลักอย่างเป็นทางการ ในการอำนวยความสะดวกเที่ยวบินนำนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทย โดยจัดให้มีบัตรโดยสารราคาพิเศษ และกำหนดหมายเลขอีเว้นท์ (Event code) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ซึ่งสามารถนำไปเป็นรหัสในการซื้อบัตรโดยสารในเส้นทางบินของการบินไทย ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com/mice เท่านั้น ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างรายได้สู่องค์กรทั้งสองฝ่าย ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงความร่วมมือที่กล่าวมาแล้ว บริษัท การบินไทยฯ ยังได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางบิน ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหอการค้าไทย-จีน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมการขายและการตลาดของทั้งสองฝ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจจีนและปลูกฝังนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่ความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกในอนาคต และเป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจจีนจากทั่วโลกจะรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับการลงทุนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทย

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีนกล่าวหอการค้าไทย-จีน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  กว่า 3 ปี ที่ผ่านมา  จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว ได้ระดับหนึ่ง และ ขอขอบคุณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16”  ระหว่างหอการค้าไทย-จีน และ บริษัท    การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นในวันนี้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ดังกล่าว ทั้งผู้ที่เดินทางทางเองเป็นการส่วนตัวและผู้ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ 

นายณรงค์ศักดิ์  กล่าวเสริมว่า ผู้เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ในครั้งนี้ นอกจากการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและเจรจาธุรกิจระหว่างกันแล้ว  ทางหอการค้าไทย-จีน  ยังจัดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาดูงาน และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจและเล็งเห็นศักยภาพของภาคธุรกิจไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด