ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ผู้สมัครเพื่อไทยบุรีรัมย์เขต7ร้องกกต.นับคะแนนใหม่
22 พ.ค. 2566

นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 เบอร์ 10 พรรคเพื่อไทย จ.บุรีรัมย์ ได้นำหลักฐานบางส่วน อาทิ ภาพถ่ายป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่ พร้อมคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ขณะเจ้าหน้าที่ขนหีบบัตรลงคะแนนที่สายรัดถูกเปิด ออกมาแถลงเรียกร้องให้ กกต.นับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 66 ใหม่ทั้งเขต เนื่องจากพบมีความผิดปกติหลายอย่างที่ส่อถึงความไม่โปร่งใส เช่น กรณีที่หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมีบัตรเขย่ง จำนวนบัตรยอดมีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน รวมถึงผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ปิดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอำเภอ ทั้งจำนวนบัตรดี บัตรเสีย ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมกัน มีจำนวนไม่เท่ากับยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 278 คะแนน ซึ่งตนไม่ทราบว่าผลคะแนนที่ปิดประกาศจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

แต่มองว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ ไม่ควรจะเกิดความผิดพลาด จนทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ที่สำคัญผลคะแนนทุกคะแนนมีผลต่อตัวผู้สมัคร และเมื่อประชาชนไปทักท้วงว่าป้ายประกาศผลคะแนนยอดไม่ตรงกัน เพียงข้ามคืนมีการปิดป้ายประกาศใหม่ทันที โดยผลคะแนนรวมหายไปเพียง 1 คะแนน ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าที่หายไป 1 คะแนน เป็นบัตรที่ผู้มาใช้สิทธิฉีกบัตร แต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรประเภทใด นอกจากนั้น ยังมีกรณีหีบบัตรลงคะแนนที่ขนไปเก็บไว้ที่โรงพักหลังนับคะแนนเสร็จ พบว่าสายรัดถูกเปิด ทั้งที่ความเป็นจริงหีบบัตรต้องถูกปิด มี กปน.เซ็นกำกับและมีสายรัดเรียบร้อย ซึ่งส่อถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง

จากกรณีดังกล่าว จึงต้องการรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตนในฐานะผู้สมัคร จึงอยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่ 7 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม โดยเฉพาะตนเองมีคะแนนห่างจากผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่หนึ่งเพียง 215 คะแนนเท่านั้น เชื่อว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อผลคะแนน แต่หากนับคะแนนใหม่แล้วมีผลคะแนนเปลี่ยนแปลงจริง ก็อยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด