ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ไปรษณีย์เซ็งก.คลังงดจ่ายเงินโบนัสพนักงาน
26 ส.ค. 2566

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ อยู่ที่ 

กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการ "งด" จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเป็นโบนัส พนักงานและลูกจ้าง และมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด "งด" จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ขณะเดียวกัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนทั้งหมดไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 จำนวน 125 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีมติอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

อย่างไรก็ตาม สำหรับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยในปี 2561 เคยจ่ายโบนัสเป็นเงิน 1 เท่าของเงินเดือน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...