ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยาลงนาม PPP ร่วมสมาร์ทเวสท์ฯจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
15 ก.ย. 2566

เมืองพัทยา ลงนาม PPP ร่วม บจก. สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ ตั้งศูนย์จัดการขยะครบวงจรบนเกาะพื้นที่เกาะลล้าน แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง และนายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์กำจัด  ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ระหว่าง เมืองพัทยา กับ บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา, นาย เกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา, สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ ปปช. และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยายาน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงนามในสัญญาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนสะสมที่บ่อขยะเกาะล้าน กว่า 65,000 ตัน และยังมีการคาดการณ์ในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 25 ตัน/วัน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนและเร่งด่วน ซึ่งได้แบ่งการกำจัดขยะมูลฝอย เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสม อยู่ในบ่อพักขยะมูลฝอย โดยคาดว่ามีปริมาณขยะที่ต้องกำจัดไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน พร้อมเตรียมกำจัดขยะมูลฝอยแบบถาวร ในระยะที่ 2 ต่อไปอีกทั้งเมืองพัทยาเล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนตกค้างปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณบ่อพักขยะเกาะล้าน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชุมชน สภาวะแวดล้อม และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเชิญชวนให้เอกชนที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามลักษณะ สัญญาสัมปทาน แบบ Build- Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลาในการดำเนินการ 25 ปี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE โดยเมืองพัทยาได้คัดเลือก บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัดเข้ามาดำเนินการโครงการดังกล่าว

สำหรับการลงนามดังกล่าวแบ่งแผนการดำเนินการ 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.นับจากวันลงนามสัญญาจ้างภายใน 60 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนกำจัดขยะให้กับคณะกรรมอนุกรรมการพิจารณา 2.ภายใน 180 วัน นับจากคณะกรรมการเห็นชอบแผนกำจัดขยะผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดแยกขยะ และ3.ภายใน 240 วัน หลังคณะกรรมการเห็นชอบแผนคัดแยกขยะ ผู้รับจ้างต้องเดินหน้าการเผาขยะ ซึ่งการกำจัดขยะแบบครบวงจรมีสัญญา 25 ปี ค่ากำจัดขยะตันละ 1,900 บาท ในการกำจัดขยะ 25-30 ตันต่อวัน

ด้าน นายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า บจก. สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลศูนย์กำจัดขยะชุมชนบนพื้นที่เกาะล้าน ต่อมาได้ มีการลงนามสัญญากับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) จัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแต่งตั้ง บจก. รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้วย วิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีที่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการเผามาใช้ 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...