ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
เก็บตก 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน
17 ก.ค. 2564

โลกของจีน : โดย ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

 เก็บตก 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ตอนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1921 พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกเพียง 50 คน แต่ถึงปัจจุบันปี 2021 จำนวนสมาชิกมีมากกว่า 95 ล้านคน กลายเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั้งโลก ดังนั้น การเฉลิมฉลองในวาระครอบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา จึงมิใช่งานธรรมดาของจีน

พิธีการอันยิ่งใหญ่สไตล์จีน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ใจกลางกรุงปักกิ่ง นอกจากการสวนสนามของกองทัพประชาชนที่ดูแข็งแกร่ง และภาพของชาวจีนประมาณ 7 หมื่นคนที่เข้าร่วมจนลานอันกว้างใหญ่ของเทียนอันเหมินแทบไม่เหลือที่ว่างแล้ว สิ่งที่น่าสังเกตุคือ ผู้เข้าร่วมในพิธีวันนั้น ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกันสักคน ทั้งๆ ที่คนทั่วโลกยังสาละวนอยู่กับหน้ากาก วัคซีน และการล็อกดาวน์

เช้าวันนั้น สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการ การทหารส่วนกลางของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่นอกจากจะสื่อสารสู่ชาวจีน 1,400 ล้านคนทั่วประเทศแล้ว ยังถ่ายทอดสู่ผู้นำทั่วโลกที่เงี่ยหูฟังด้วยโดยมีสาระสำคัญพอสรุปดังนี้

จีนเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ในโลก มีประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมช้านานกว่า 5,000 ปี สร้างคุณูปการที่ไม่อาจดับสูญได้แก่อารยธรรมและความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ผ่านการต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ประกาศต่อทั่วโลกอย่างหนักแน่นว่า  ประชาชนจีนไม่เพียงแต่สามารถล้มล้างสังคมเก่า หากยังสามารถสร้างสังคมใหม่ขึ้นได้ด้วย มีแต่สังคมนิยมเท่านั้นที่สามารถกู้จีน มีแต่ลัทธิสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาจีน

พรรคฯ ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์จากระบบเศรษฐกิจการวางแผนในระดับสูงมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแห่งสังคมนิยมที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา จากการปิดประเทศหรือกึ่งปิดประเทศมาเป็นการเปิดสู่ภายนอกในทุกด้าน นอกจากนี้ ยังได้บรรลุความก้าวหน้าเชิงประวัติศาสตร์จากการมีพลังการผลิตที่ค่อนข้างล้าหลังมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ในโลก บรรลุการก้าวกระโดดเชิงประวัติศาสตร์จากประชาชนมีปัญหาปากท้องมาเป็นสังคมพอกินพอใช้โดยรวมและก้าวไปสู่สังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน

ความตั้งใจได้มาไม่ยาก ความยากอยู่ที่การปฏิบัติตามความตั้งใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การใช้ประวัติศาสตร์อ้างอิง จะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง เราต้องใช้ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต

สี จิ้นผิง กล่าวตอนหนึ่งว่า “ประวัติศาสตร์เต็ม 100 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประวัติศาสตร์กว่า 70 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนพิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีน และยิ่งไม่มีการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน

ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ เราจำเป็นต้องยึดมั่นในทฤษฎี แนวทาง และยุทธศาสตร์พื้นฐานของพรรค ผลักดันการจัดวางโดยรวมของการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และอารยธรรมระบบนิเวศรวม 5 ด้านอย่างพร้อมเพรียงกัน ผลักดันการจัดวางทางยุทธศาสตร์ “4 รอบด้าน” ได้แก่ สร้างสรรค์ประเทศทันสมัยแห่งสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ดำเนินการปฏิรูปให้ลงลึกอย่างรอบด้าน บริหารบ้านเมืองตามกฎหมายอย่างรอบด้าน และบริหารพรรคให้เข้มงวดอย่างรอบด้าน ดำเนินการปฏิรูปและเปิดกว้างให้ลงลึกอย่างรอบด้าน

เราเรียนรู้และเอาอย่างผลสำเร็จทุกอย่างของอารยธรรมมวลมนุษย์ เปิดรับข้อเสนอที่เป็นคุณและข้อวิจารณ์ที่มีเจตนาดีทุกข้อ ทว่าเราไม่รับการสอนสั่งที่หยิ่งผยองถือตัวเป็น “ปรมาจารย์” เป็นอันขาด! พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนจะเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางที่เลือกเองด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า กุมหนทางการพัฒนาและความก้าวหน้าของจีนอย่างมั่นคงไว้ในมือของตนเอง

การสร้างประเทศเข้มแข็งต้องสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของกองทัพจึงจะนำไปสู่สร้างความมั่นคงของประเทศ การยืนหยัดในพรรคฯ สร้างกองทัพประชาชนจีนเป็นกองทัพระดับแนวหน้าของโลก เพื่อพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน ความมั่นคง และผลแห่งการพัฒนาประเทศด้วยกำลังความสามารถที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นและวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นกว่าเดิม

จีนเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาโลก และเป็นผู้รักษาระเบียบสากล บนกระบวนการใหม่ เราต้องชูธงสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้ประโยชน์ร่วมกัน ดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ยืนหยัดหนทางการพัฒนาที่สันติ เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่นใหม่ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เดินหน้าโครงการ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสใหม่แก่โลกด้วยการพัฒนาใหม่ของจีน

ประชาชนจีนเป็นประชาชนที่เลื่อมใสความเป็นธรรมและไม่หวาดหวั่นทารุณกรรม ประชาชาติจีนเป็นประชาชาติที่รู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใจในตนเองอย่างแรงกล้า แต่ไหนแต่ไรมาประชาชนจีนไม่เคยรังแก กดขี่ หรือใช้ประชาชนประเทศอื่นเป็นทาส ไม่เคยทั้งในอดีต ไม่มีในปัจจุบัน และจะไม่มีในวันข้างหน้า พร้อมกันนี้ ประชาชนจีนก็จะไม่อนุญาตให้กลุ่มอิทธิพลภายนอกใดๆ เข้ามารังแก กดขี่ และใช้เราเป็นทาส ผู้ใดคิดเพ้อฝันจะทำเช่นนี้ย่อมจะพุ่งชนกำแพงเหล็กกล้าที่ทำจากเลือดเนื้อของประชาชนจีนกว่า 1,400 ล้านคนจนบาดเจ็บและเสียเลือด

เราต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ “หนึ่งประเทศสองระบบ” “ชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง” "ชาวมาเก๊าบริหารมาเก๊า” และ “การบริหารตนเองในระดับสูง” อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ดำเนินการเพื่อให้ส่วนกลางใช้อำนาจปกครองและกำกับดูแลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอย่างครอบคลุม

การแก้ไขปัญหาไต้หวันและรวมมาตุภูมิเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นความปรารถนาร่วมกันของลูกหลานประชาชาติจีนทั้งมวล ต้องยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและ “ฉันทามติ 92” ขับเคลื่อนกระบวนการรวมมาตุภูมิเป็นเอกภาพอย่างสันติ ล้มล้างความมุ่งหมายใดๆ ที่จะ “แยกไต้หวันให้เป็นเอกราช” อย่างเด็ดขาด

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558