ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กกต.จังหวัดเพชรบุรี เตรียมเสนอแผน ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้ง
10 ก.ย. 2564

นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี (กกต.) ได้มีการเตรียมความพร้อม เสนอแผนดำเนินการเลือกตั้งขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดเพชรบุรี ถ้าเหมือนกับการเลือกตั้ง อบจ. กับการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ กกต.ก็จะกำหนดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน เบื้องต้น ได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้ อาจจะเป็นวันที่ 28 พ.ย.64 วันที่ 5 หรือ 12 ธันวาคม 2564 อบต.ในจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งหมด 69 แห่ง อบต.ที่มีเขตเลือกตั้งมากสุด 14 เขต น้อยสุด 4 เขตเลือกตั้ง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติของว่าที่ผู้สมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการเลือกตั้งต่าง ๆ

สำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้จัดทำแผนเตรียมนำเสนอ สบค.จังหวัด จัดสถานที่รับสมัครไม่ให้แออัดเกินจำนวนที่กำหนด ในหน่วยเลือกตั้งมีมาตรการเพิ่ม อสม.วัด อุณหภูมิประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใส่หน้ากากอนามัย เตรียมเจลแอลกอฮอร์ลประจำจุดเลือกตั้ง จัดคูหาลงคะแนนพิเศษสำหรับผู้มีอุณภูมิร่างกายสูง และขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีติดตามข่าวสารการเลือกตั้งกันต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558