ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯ อัศวิน ขอเรือผลักดันน้ำ ระบายลงเจ้าพระยา
07 ต.ค. 2564

กทม. ประสานกองทัพเรือสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

7 ต.ค. 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค. ซึ่งจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงอ่าวไทยได้น้อยลง ผมได้หารือร่วมกับพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเคยเป็นเสนาธิการทหารเรือ เพื่อหาทางเร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำให้ไหลลงทะเลอ่าวไทยให้ได้มากที่สุด ซึ่งกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือผลักดันน้ำเพื่อใช้ระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางคลองลัดโพธิ์ จำนวน 12 ลำ

เรือผลักดันน้ำจะเดินทางออกจากกรมอู่ทหารเรือทั้ง 12 ลำ มีประสิทธิภาพระบายน้ำต่อลำได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 ลบ.ม./วัน เปิดเดินเครื่องในช่วงน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ด้วยระยะทางเพียง 600 เมตรจากเดิมที่ต้องอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร

การใช้เรือผลักดันน้ำจะเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเอ่อท่วมพื้นที่ในจุดเสี่ยงนอกแนวคันกั้นน้ำและจุดฟันหลอของ กทม. ได้ โดยเรือผลักดันน้ำจะเดินเครื่องผลักดันระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะคลี่คลายลง เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปลอดภัยจากระดับน้ำที่ยังสูงอยู่ในตอนนี้ครับ ผมขอขอบคุณ พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำ มาช่วยเร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้ด้วยครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด