ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ไทยสมายล์เปิดตรงกรุงเทพฯ-ตรัง รับท่องเที่ยว
26 ก.พ. 2565

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ เปิดเผยว่า สายการบินเปิดเส้นทางภายในประเทศใหม่ เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ตรัง โดยจังหวัดตรังนับเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเป็นหนึ่งจุดหมายการเดินทางที่สำคัญในภาคใต้

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินสู่จังหวัดตรังนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง โดยสายการบินพร้อมให้บริการแบบฟูลเซอร์วิส พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูง ผู้โดยสารสามารถดินทางและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และสายการบินมีแผนที่จะขยายเส้นทางบินไปสู่จังหวัดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นางสาวเจนจิต ลัดพลี ผู้อำนวยการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี กล่าวว่า จากวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้บัตรเครดิตเคทีซีในการเดินทางท่องเที่ยว

ทางเคทีซีจึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถี New Normal โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของ KTC World Travel Service ศูนย์บริการการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร รวมถึงผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ นำเสนอแพ็คเกจการเดินทางที่ครอบคลุม

โดยในครั้งนี้ ทางเคทีซีได้ร่วมมือกับสายการบินไทยสมายล์ และเลิฟอันดามัน จัดกิจกรรม Media Fam Trip ขึ้น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยและสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น

นายต่อพงษ์ วงศ์เสถียรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (เลิฟ อันดามัน) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจบริการการท่องเที่ยวในภาคใต้ มองว่า “ตรัง” เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง แต่ตรังยังคงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ

โดยภาครัฐได้กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่หลากหลาย ทางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เลิฟ อันดามัน ที่มีความชำนาญเรื่องนำเที่ยวทางทะเล ไกด์หัวใจอนุรักษ์ และมีสื่อ Social Media ที่เป็นพาร์ทเนอร์จำนวนมาก จึงเล็งเห็นว่า ควรเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล จัดทำแพคเกจดำน้ำและที่พัก หลากหลายเส้นทางขึ้น ทั้งเกาะไหง เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต เกาะแหวน ที่มีทรัพยากรใต้น้ำที่ยังคงอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง พร้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองด้วยวิสัยทัศน์ “นครตรังแห่งอนาคต” เชื่อว่าจะช่วยเสริมศักยภาพให้เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความแข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาจังหวัดในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558