ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก ย้อนกลับ
ดร.ปรีชา ไข่แก้ว หัวหน้าพรรคมิติใหม่
16 มี.ค. 2566

ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข้าไปทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนปะปนกันไป ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม ในบรรดานักการเมืองหน้าใหม่ด้วยกันแล้ว อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกฉบับนี้ อยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับบุคคลผู้หนึ่งที่ก้าวจากเรื่องราวของการอุทิศตนจากการแสวงหาธรรมะมาสู่แวดวงการเมือง

ดร.ปรีชา ไข่แก้ว วัย 61 ปี จากอดีตที่เคยบวชเรียนมานานกว่า 33 ปีสั่งสมความมาช้านาน พร้อมนำคุณธรรมและศีลธรรมที่เข้มแข็งมาสรรค์สร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทย

ดร.ปรีชา ไข่แก้วปัจจุบันคือ หัวหน้าพรรคมิติใหม่ได้เริ่มเล่าพื้นเพของตนเองว่าเป็นคนจังหวัดพิจิตรตั้งแต่เกิด ที่บ้านเป็นคนรากหญ้า ทำให้ในวัยเด็กได้เห็นพ่อแม่ทำไร่ทำนามาโดยตลอด ซึ่งตนก็ได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง จังหวัดพิจิตร จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นก็มาสำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมและปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมกับบวชไปด้วย ก่อนสึกออกมาเป็นฆราวาส และศึกษาปริญญาเอกศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากการบวชที่ยาวนานกว่า 33 ปี จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชน พร้อมให้เด็กไปรับราชการทั้งหมด เพราะมองว่าการเป็นคนดีนั้น จะต้องรู้จักช่วยชาติด้วย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมาย อาทิ ให้การอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์จนจบการศึกษา ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดประจำสาขาวัดเขาอิติสุคโต จำนวน 10 สาขา อุปถัมภ์การศึกษาเด็กนักเรียนจนจบการศึกษา สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และผู้ประสบอัคคีภัย ในจ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.พิจิตร จำนวน 6 หลัง สร้างและพัฒนาวัดเขาอิติสุคโตเรื่อยมา ในปี พ.ศ.2553 วัดเขาอิติสุคโตได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 23 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล “คนดีศรีพิจิตร” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รางวัล “ลูกกตัญญู” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พระราชทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “ในการอุทิศตนและให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริจาคอาหารและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย” จากรัฐสภา ได้รับรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนได้ฝึกจิตในการเป็นผู้ให้ พร้อมช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการช่วยเหลือ

สำหรับสาเหตุที่สลัดผ้าเหลืองและได้มาเล่นการเมืองเพื่ออาสาช่วยเหลือคนรากหญ้า ดร.ปรีชา บอกว่าพอได้ช่วยเหลือไปสักระยะหนึ่งผมก็คิดว่า การทำที่วัดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะเราต้องการช่วยเหลือคนรากหญ้าคนยากคนจนให้มากขึ้น จึงคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วและเราก็ได้ฝึกเมตตาความรักใคร่ การให้ การไม่อิจฉาริษยา ไม่ชอบความขัดแย้ง ได้สอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีอย่างมากมาย เราก็สมควรที่จะไม่ยึดแต่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่แล้ว ซึ่งในอดีตตัวผมถือเป็นเกจิอาจารย์ดัง แต่ก็ลาสิกขาออกมาแล้วก็มาทำงานการเมือง”

หัวหน้าพรรคมิติใหม่ ยังพูดอีกว่า ปัญหาการเมืองปัจจุบันคือความขัดแย้ง ซึ่งหากไม่สามารถหลุดพ้นจากความขัดแย้งได้ ก็ยากที่ประเทศจะพัฒนาประเทศ ขณะที่คนข้างบ้านเขาไปไกลกว่าแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะผู้ขาดจริยธรรม ขาดคุณธรรม ขาดศีลธรรม จึงขาดการช่วยเหลือและเน้นการเอาชนะกันอย่างเดียว ซึ่ง ดร.ปรีชามองว่าถ้าหากลดความขัดแย้งลงได้ บ้านเมืองก็พัฒนาได้

“โดยปัญหาของการเมืองประเทศไทย คือการช่วยเหลือแบบเดิมๆ เวลาหาเสียงก็หาสิ่งต่างๆ มาเสนอให้ เพื่อให้ประชาชน คิดว่าเขาจะช่วยเหลือได้ ซึ่งตนที่อายุมากกว่า 60 ปี ก็ยังไม่เห็นความช่วยเหลือไปถึงบ้านผมเลยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ตนเองมาตั้ง พรรคมิติใหม่ขึ้นมา โดยความหมายของมิติใหม่คือสิ่งใหม่ๆ จะต้องเกิดกับประชาชนคนรากหญ้า”

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีโอกาสไปเปิดตัวพรรคมิติใหม่ที่ภาคเหนือต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรที่ถูกกดขี่ ซึ่งหลังจากที่ตนเข้าไปก็ถูกต่อว่าทันทีว่า เป็นนักการเมืองจะมาหลอกหรือทำอะไรอย่างไร ทั้งๆ ที่ตนเองไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนเลย รวมถึงคนในพรรคก็ไม่มีใครเป็นนักการเมืองซักคน แต่พวกเราคือนักการเมืองใหม่ที่มีใจต้องการจะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

และจากประสบการณ์ตรงที่ครอบครัวเป็นคนรากหญ้าเคยเป็นคนยากคนจนมาก่อน ทำให้ได้เห็นถึงความยากลำบากของพ่อแม่ ปัญหาของชาวไร่ชาวนาที่ถูกกดขี่ ถูกเอารัดเอาปรียบมาอยู่เสมอเลยมีเป้าหมายสำคัญที่อยากจะช่วยเหลือคนจน เกิดเป็นสโลแกนขึ้นมาว่า “ต่อไปนี้คนจนไม่ต้องทำงานเลี้ยงคนรวยอีกต่อไปแล้ว” เป็นมิติใหม่ที่ทำให้เกิดความเสมอภาคกับคนทุกกลุ่ม

“การบริหารจัดการบ้านเราได้นั้นคนเก่งของบ้านเราเยอะ แต่คนที่มีศีลธรรม คุณธรรม ผมว่าหาได้ยาก เราจะต้องมีความเมตตาต่อมวลหมู่มนุษย์ด้วยกัน ให้เขามีโอกาส ชาวไร่ชาวนาเองเขาก็ไม่ได้ต้องการรวยล้นฟ้าเขาไม่ได้ต้องการมั่งมีศรีสุขอย่างคนรวย เขาต้องการพอกินพอใช้เท่านั้น”ดร.ปรีชาพูดอย่างเข้าใจหัวอกคนรากหญ้าอย่างแท้จริง

เมื่อถามไปถึงนโยบายของ พรรคมิติใหม่ หัวหน้าพรรคฯ บอกว่า พรรคฯ ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตร เนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่พฤติกรรมของมนุษย์และภูมิอากาศก็ผันผวนไม่อยู่นิ่ง ทำให้ในอนาคตประเทศอาจจะเกิดปัญหาขาดอาหารได้ รวมถึงยังไม่มีใครมาช่วยกำกับ ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื้อรั้ง เช่นต้นทุนการผลิตแพง ปุ๋ยแพง ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้

ซึ่งหากมีโอกาสได้บริหารประเทศ จะช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดโซนนิ่งเกษตร เป็นเกษตรนอกฤดู กล่าวคือ ฤดูที่หยุดการทำข้าว ก็จะมีการทำข้าวในส่วนหนึ่งที่จัดสรรไว้ให้โดยเป็นรูปแบบที่ไร้สารพิษ ซึ่งวิธีการจัดโซนนิ่งทำเกษตรนอกฤดู จะสร้างมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงหาตลาดที่จะนำผลผลิตจากเกษตรนอกฤดูของเกษตรกรมาจำหน่าย สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรู้จักผลิตและเก็บผลผลิต เพื่อนำไปขายหรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าโดยไม่ต้องมุ่งส่งขายในเมืองเพียงอย่างเดียวและเพื่อให้ชาวเกษตรกรไม่ถูกกดขี่อีก ทางพรรคฯ ก็มีนโยบายปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคดโกงต่อแผ่นดิน รวมถึงเรื่องยาเสพติด ซึ่งขจัดความเลวร้ายเหล่านี้ภายใน 1 ปี

ส่วนนโยบายการศึกษา ก็มีแนวคิดในการปลูกสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเรียน โดยปรับให้มีการเรียนพียง 3 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม เรื่องของการค้าขายและการตลาด เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการหาเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และยังเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้ทำการค้าขายในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ยังมุ่งให้เด็กมีโอกาสเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ขณะที่ช่วงมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการจัดทำแพ็คเกจในการซื้อขายผักนอกฤดู ทำให้เด็กก็มีรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้จากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อนุญาตให้มีการเล่นพนันประเภทสัตว์ต่อสู้กันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน และสร้างอาชีพสุจริต ซึ่งรวมไปถึงการชนไก่ ทำให้มีนโยบายที่อยากจะส่งเสริมและสร้างมูลค่าไก่ชนในประเทศ เพื่อเป็นการการอนุรักษ์ไก่สายพันธุ์ดี ให้อยู่คู่ไทยต่อไป โดยหัวหน้าพรรคมิติใหม่กล่าวนโยบายนี้อย่างภาคภูมิว่า

“โครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายในการสอนให้ประชาชนตีไก่ชน แต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีไก่ชนอยู่หลายสายพันธุ์ทั้ง ไก่ชนพม่า เวียดนาม ลาว จีน และ ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนของไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยงไก่ชน พร้อมบอกวิธีการดูแลรักษา รวมกลุ่มกันเพื่อนำไปขายเพื่อเอาเงินเข้าประเทศพร้อมสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”

และจากการที่ ดร.ปรีชา ได้นั่งแท่นหัวหน้าพรรคมิติใหม่จึงได้บอกแนวคิดการเป็นผู้นำอย่างน่าสนใจเอาไว้ว่า ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักเข้าวัดปฏิบัติรักษาศีล พร้อมกับฟื้นฟูวัด เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาให้กับหมู่มนุษย์

เช่นเดียวกันกับวิธีรับมือกับปัญหาในรูปแบบของที่การฝึกธรรมะ ทำให้ ดร.ปรีชา รู้จักครองสติ เพราะถ้าไม่มีสติอาจจะพลั้งเผลอไปตามอารมณ์ นอกจากนี้ต้องรู้จักอุเบกขาหรือวางใจเป็นกลาง เมื่อเจอสิ่งที่ทำให้ตัวเองโกรธ เพราะตนครองเมตตาคือการช่วยเหลืออยู่แล้ว ถ้าไม่มีการให้หรือช่วยเหลือ เมตตาย่อมไม่เกิด สุดท้ายจะมีแต่ความโกรธหลง จนถึงทำลายชีวิตซึ่งกันและกัน ดังนั้นการรู้แก้ปัญหาอย่างมีสติ การครองจริยธรรมและคุณธรรมอยู่ในใจเสมอ คือหนึ่งในวิธีรับมือกับปัญหาที่ตนใช้มาโดยตลอด

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด