ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สัตหีบระเบิดศึกฟุตบอลรุ่น อายุ 10-12 ปี รายการ เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่12
20 ส.ค. 2566

ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มิรันดา Football Club อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว มอบหมายให้ นาง กัลย์กมล อายุยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่12 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ตลอดจน เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ในรุ่น อายุ 10-12 ปี  รุ่นละ 8 ทีม เข้าร่วมในพิธีเปิด
สำหรับการแข่งขันกีฬา เกล็ดแก้วคัพ ครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่12 โดยมี วัตตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สนใจการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์โดยไม่มั่วสุมกับยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน
โดย นาง กัลย์กมล อายุยืน ประธานในพิธีกล่าว กีฬา ซึ่งมีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น สุขภาพร่างกาย มีความแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ห่างไกล จากยาเสพติด และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อให้เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...