ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สกลนคร ป.ป.ช. ภาค 4 ร่วม ป.ป.ช.จังหวัด ผนึกกำลังเฝ้าระวังทุจริตงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
28 ส.ค. 2566

       นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ได้มีข้อสั่งการให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตในเขตพื้นที่ ภาค 4 ณ จังหวัดสกลนคร โดยร่วมกันกับกลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

       นประเด็นการเฝ้าระวังกรณีการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้านวัตกรรม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อศึกษาและมีแนวทางข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวแพน้ำอูน บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 145 ชุด  งบประมาณ 9,737,635.51 บาท 2. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   บ้านแร่หมู่ ทีท 1 ถึงบ้านสมสะอาดหมู่ที่ 12 ตำบลแร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 60 ชุด  งบประมาณ 4,301,915.89

        จากการลงพื้นที่พบว่า มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่างตามบัญชีนวัตกรรมไทยในโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกฯ จำนวนประมาณ 10 ต้น   มีการติดตั้งเข็มฐานรากลอยขึ้นมาจากผิวดินและพบว่าได้ติดตั้งลงไปในผิวดินไม่ถึง 1.5 เมตร จึงให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากอาจกระทบต่อความมั่นคงของเสาไฟฟ้า และความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...