ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สกลนคร ป.ป.ช.ลงตรวจงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 66 ตามต่อถนนพ่วงเสาไฟฟ้านวัตกรรม
01 ก.ย. 2566

ป.ป.ช. สกลนคร ลงพื้นที่ตรวจงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 66/ ตามต่อประเด็นก่อสร้างถนนพวงเสาไฟฟ้านวัตกรรม ของ ทต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ 

วันนี้ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวมณชุ์ญานิศ พงศ์เพชรดิถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนสายโนนอุดมหมู่ที่ 14 ไปบ้านมาบอกหมู่ที่หกตำบลปลาโหลอำเภอวาริชฉัภูมิงบประมาณ 6 ล้านบาทดำเนินการแล้วเสร็จ  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลาหมู่ที่แปดไปบ้านป้าหนูน้อยหมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหลอำเภอวาริชฉัภูมิงบประมาณ 6,310,000 บาทดำเนินการแล้วเสร็จ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในประเด็นการก่อสร้างถนนพร้อมเสาไฟฟ้านวัตกรรม อาทิ สัดส่วนถนนและเสาไฟฟ้า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดถึงการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นประกอบวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อประกอบข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการผูกขาดทางการแข่งขันอันเนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนสินค้าที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...