ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว
25 พ.ค. 2566

DigiC โดย ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ดร.ต้นรัก) วิทยากรการตลาดดิจิทัล

โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว

สวัสดีครับ ทุกวันนี้เราอยู่กับความเร็ว (Speed) มาช้านาน นับแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมและวิถีชีวิตของเราค่อยๆ ตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ ลำพังแค่อินเทอร์เน็ตในที่ทำงานเริ่มช้าลงไม่ได้ดั่งใจ เราจะรู้สึกหงุดหงิด หัวหน้าสั่งงานตอนใกล้จะเลิกงานแล้วต้องทำให้เสร็จ เพราะเป็นงานด่วน

เราแชตกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วเขาตอบกลับช้า เราอาจมีอาการกระวนกระวายคล้ายกับเป็นไบโพลาร์ เราอยากรวยและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เรากินอาหารจานด่วน (Fast Food) เพราะรู้สึกไม่อยากเสียเวลา เราอยากเดินทางถึงที่หมายอย่างทันท่วงที และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดความเร็วและ ‘รอไม่ได้’

แน่นอนว่าเรามิอาจต้านทานความเร็วที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ สังคมของเราผูกติดกับความเร็วและนับวันก็จะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดตัดสินแพ้ชนะทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศ หากแต่คำถามสำคัญคือเราจะอยู่อย่างไรเพื่อเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นับแต่ยุคเกษตรกรรมจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์คิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น พร้อมกับความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบก็เกิดอย่างชัดเจนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อคนอพยพเข้ามาในเมืองเพื่อหาโอกาสทำงาน ส่งผลให้เมืองเต็มไปด้วยคนจำนวนมาก

โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ‘การปฏิวัติดิจิทัล’ (Digital Revolution) เมื่อมนุษย์คิดค้นคอมพิวเตอร์พร้อมกับนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้งาน การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกได้ตลอดเวลาและตามที่ต้องการ

ผลกระทบจากการปฏิวัติดิจิทัลเกิดเป็นโลกยุคดิจิทัล ทำให้ส่งผลให้โลกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราเห็นการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า ‘ทุนนิยมเร่งด่วน’ (Fast Capitalism) การปรับตัวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) และเด็กรุ่นหลังที่เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราเห็นคำศัพท์อย่าง AI, Blockchain, Big Data และ Cloud Computing เป็นต้น หรือในภาคธุรกิจเองก็เริ่มมุ่งการ Transformation ปรับทัพองค์กรไปสู่ดิจิทัล ส่วนจะทำได้มากน้อยเพียงใดก็อีกเรื่องหนึ่ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด